Reklama może przybierać różne formy i kształty. Nieraz Forma 3D stanowi leprzą reklame od Napisu czy Nazwy produktu.

 Termin wykonania zależy od wielkości zamówienia.

styropian